6 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تنوع: Puns و Anagrams

تنوع پانز و AnagramsBy دبل Amlen ژوئیه 30 2016 12 00 00 ژوئیه 30 2016 12 00 00 PUZZLE OFVARIETY 8212 جوئل Fagliano اولین پانز و Anagrams خود را در پایان سال گذشته ساخته شده است و او با دیگر چرخش زانو مغز twister دوباره می آید شما می توانید 8217 T بروید در یک پازل مثل این با مغز شما در گوی سبد کالایی که 8217 چیزی نیست جز PandAs در مورد PandAs نیاز به تمرکز بر روی سرنخ های فردی به عنوان شما سعی می کنید برای تفریق دستور یا فرمول بنابراین، در حالی که شما ممکن است قادر به حل گسترده SWATHS از یک جدول جدول کلمات متقاطع تقریبا یک بار PandA مانند گرفتن بیش از 100 پازل کوچک برای پول شما